Títols de lectures recomanats per a l'estiu

Al llarg de la 3a avaluació es publicaran els títols dels llibres recomanats per a l'estiu, tant en castellà com en valencià.

Cal recordar que açò formarà part de les tasques d'estiu que s'hauran d'entregar a l'inici del curs següent i que comparà com a primera nota de la 1a avaluació.