Quí som? Missió i valors

QUÍ SOM?

L’Acadèmia Xúquer és un dels Centre més antic de la ciutat. Començà la seua tasca l’any  1939; en un principi  estava situat en el carrer Major Sant Agustí per, posteriorment traslladar-se a la seua actual ubicació en el Carrer Blasco.

En els seus inicis fou  un Centre d’Ensenyament Mitjà on s’impartien classes de Batxillerat i estava lligat a l’Institut José de Ribera de Xàtiva, encara que en els seus últims anys tingué la capacitat d’examinar els seus propis alumnes.

En el curs 1948-1949 l’Acadèmia Xúquer inicia l’ensenyament per xiquetes, i assistien alumnes de fora de la nostra ciutat.

Durant molts anys, els batxillers d’Alzira se formaren en les seues aules. Eren estudiants uniformats amb pantalons blau  marí i jersei gris, on se distingien els cursos per unes ratlles blanques i roges en les mànegues. Les alumnes vestien falda blau marí i camisa blanca.

Amb la inauguració de l’Institut Josep Maria Parra, l’Acadèmia Xúquer passà, primer, a ser un Centre de Primària  i  posteriorment de la EGB.  Fou Patronat de Primària i després Centre Concertat.

El 1980 el Col·legi passà a ser una Cooperativa d’Ensenyament i des d’aleshores les reformes en la seua estructura i les seues ampliacions han sigut contínues, amb la finalitat d’adaptar-lo a les exigències educatives actuals.

En l’actualitat som un Centre Concertat per la Conselleria d’Educació que impartim els nivells d’Educació Infantil(segon cicle), Educació Primària i  els dos cicles d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). D’aquesta manera, els/les alumnes poder estar en el Centre des dels 3 anys fins els 16.

 

LA NOSTRA MISSIÓ ÉS...

Existim per formar persones oferint a les seues famílies una educació i orientació acadèmica, social i en valors, en els nivells d'Infantil, Primària i Secundària, que puga satisfer les exigències de la societat i els permeta la seua plena integració respectant l'entorn, la cultura i les tradicions per poder afrontar els reptes futurs.

 

ELS NOSTRES VALORS

Integritat

El treball ben fet des de la motivació, amb professionalitat i honestedat per part de tota la Comunitat Educativa. 

Treball en equip

Respectar les opinions dels altres compartint idees, coneixements, unint esforços i treballant en comú per tal de millorar el funcionament del Centre a tots els nivells.  

Innovació – Progrés - Qualitat

Buscar la millora i el progrés ampliant les tècniques i els processos innovadors que ens puguen permetre mantenir un adequat nivell de qualitat educativa. 

Integració

Utilitzar tots els mitjans possibles perquè cap membre de la Comunitat Educativa puga sentir-se exclòs en l’ambient acadèmic i social. 

Solidaritat

Participar i incentivar la cooperació de la Comunitat Educativa en les campanyes d’ajuda humanitària en les quals, habitualment s’hi col·labora.