Setmana del llibre i Foment Lector

 

SETMANA DEL LLIBRE

La celebració de la Setmana del Llibre al nostre Centre ja té una tradició d'anys. Enguany el Col•legi vol dedicar aquestos dies dedicar a la commemoració del centenari del naixement de Gloria Fuertes. 

 

PLA FOMENT LECTOR

El centre educatiu Col·legi A.Xúquer es planteja contínuament la necessitat de fomentar l'hàbit lector en el seu alumnat. El seu objectiu prioritari és l'adquisició i consolidació d'aquest hàbit. El desenrotllament d'experiències realitzades al llarg de cursos anteriors mostra aquest interès per part de tot el Claustre. Algunes d'aquestes experiències son el Festival de Nadal, la Setmana del Llibre, la Setmana Cultural, la revista, l'Intercanvi de Llibres per a les famílies. I ja no es pot concebre el pla de Foment Lector sense associar-ho a estes experiències i ampliar-ho amb noves aportacions. 

Els resultats del Pla Foment Lector de cursos anteriors han sigut molt satisfactoris i, per tant, és un referent i un important recurs didàctic.

Aquest curs, el fil conductor que ens permetrà unificar activitats comunes i d'aula en tot el Centre Educatiu serà la literatura portada al cinema. Es considera que és un tema molt atractiu per a alumnes de totes les edats. El cinema forma part de les nostres vides i es presenta com un instrument idoni d'aprenentatge. Així que, partint d'estes consideracions i buscant noves vies de motivació, un viatge pel món de la literatura portada a les imatges pot resultar ser una experiència enriquidora per a fomentar la lectura. Es tracta d'aconseguir que la majoria del nostre alumnat llija, no per obligació, sinó com a entreteniment.