Horari lectiu

Horari lectiu ESO primer i segon

dilluns a divendres de 8:00 a 14:15  

Horari lectiu ESO tercer i quart

dilluns i dimecres de 8:00 a 15:05
dimarts, dijous i divendres de : 8:00 a 14:10