Horari lectiu

Horari lectiu ESO primer i segon

dilluns, de 8:30 a 14:15 dimart, de : 8:30 a 13:30
dimecres, de 8:30 a 14:15
dijous, de 8:30 a 14:30
divendres de 8:30 a 13:50
vesprades dimarts de 15:30 a 17:30

Horari lectiu ESO tercer i quart

dilluns, de 8:30 a 15:00
dimarts, de : 8:30 a 13:30
dimecres, de 8:30 a 13:30
dijous, de 8:30 a 14:15
 divendres de 8:30 a 13:50
vesprades dimarts i dimecres de 15:30 a 17:30