Empresa de càtering

 L'EMPRESA AUSOLAN

En AUSOLAN son conscients de lo important que és per a la salut, un control rigorós dels aliments i per això porten un control de punts crítics a la seua pròpia cuina i la dels centres per mitjà de controls i anàlisis bacteriològics abans i després d'haver sigut elaborats els aliments.

Al nostre centre es du a terme un sistema d'autocontrol, basat en el sistema d'Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) tal com establix la legislació vigent. Els responsables de revisar l'APPCC realitzaren visites periòdiques, per a supervisar que s'estan duent a terme de forma adequada i a més prendre mostres de superfície per a comprovar que la neteja i desinfecció és la correcta.