ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES

Entenem com ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES aquelles que es realitzen fora de les instal•lacions del Centre per complementar o recolzar diferents aspectes del currículum i recolzar d’una manera lúdica, divertida i distinta els continguts treballats amb el llibre de text.

És important tindre en compte que aquest tipus d’activitats són una manera diferent d’aprendre i són igual o fins i tot més importants que el treball de classe, ja que d’aquesta manera contribuïm a què el nostre alumnat òbriga les seues expectatives i conega punts de vista distints als que està acostumat. En definitiva, és obrir una porta a una realitat social i cultural de la qual volem que formen part.

Cal tindre en compte que aquestes activitats estan programades des d’inici de curs ja que formen part de la programació anual de l’àrea dissenyada per cada professor/a.