ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

La millora educativa requereix que el Col·legi propose una sèrie d’activitats que complementen l’oferta educativa que s’imparteixen en el Centre. En general, els pares consideren convenient que els fills i filles disposen d’una formació complementària en àrees diverses. Aquestes àrees podem identificar-les en les següents:

Formació en ANGLÈS

  • Professor especialista
  • Dos dies a la setmana
  • Grups reduïts
  • Classes orientades a la conversa (speaking)

Infantil: dilluns i dimecres de 12:30 a 13:30h

1r i 2n Primària: dimarts i dijous de 12:30 a 13:30h

30€ dues sessions semanals i 15€ una sessió.

Formació ESPORTIVA (dimarts de 16:30 a 17:30h) 15€ mensuals. El mes d'octubre hi haurà un descompte del 50%

  • Gimnàstica
  • Futbet
  • Atletisme
  • Voleibol
  • Mini tennis
  • Altres esports

Formació en BALL MODERN (els dimarts 16:30-17:30 amb els alumnes d'Infantil i  els dijous de 16:30 a 17:30h per a l'alumnat de Primària i ESO) 

15€ mensuals. 

DANSA ORIENTAL (els dijous de 16:30 a 17:30h

15€ mensuals.

Formació en ART DRAMÀTIC (TEATRE)  els dimecres de 16:30 a 17:30h 

15€ mensuals. 

Patinatge, els dillunsde 16:30 a 17:30h amb especialistes externs al Centre

 

20€ mensuals

Multiesport: els dilluns per a Infantil, de 16:30 a 17:30h i Escola esportiva els dijous de 16:30 a 17:30h 

 

15€ mensuals

ALTRES activitats

  • Escola d’Estiu (període estival)