ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Entenem com ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES aquelles que es realitzen dins l’aula per complementar qualsevol aspecte del currículum i recolzar d’una manera lúdica, divertida i distinta els continguts  i exercicis treballats amb el llibre de text.

Cal tindre en compte que aquestes activitats estan programades des d’inici de curs ja que formen part de la programació trimestral de l’àrea dissenyada per cada professor/a.

En molts dels casos ens trobarem activitats d’interrelació entre alumnat de distint nivell que, al mateix temps que aprenen a treballar en equip, s’adonen de la importància que té tot allò que aprenen quan ho posen en pràctica davant alumnes d’altres edats.

Aquesta és una de les nostres característiques com a Centre que ens fa diferents, ja que la convivència en el Centre és el resultat de la coordinació de tot el professorat i d’una convivència com una gran família.