Cicles Formatius

Per al curs 2017/2018 posem en marxa tres cicles formatius:

Grau Mitjà

  • Sistemas Microinformáticos y Redes
  • Conducción de actividades físico deportivas en el medio natural

Grau Superior

  • Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
  • Desarrollo de Aplicaciones Web

Tríptic informatiu

FP Bàsica

La Formació Professional Bàsica és una formació dirigida a l’alumnat major de 15 anys que no haja obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.

Tríptic informatiu

Menú

Pàgines