XÚQUER OBRI LA PORTÀ A LA COEDUCACIÓ

El Claustre de Xúquer està rebent formació per fer del nostre model educatiu un model en coeducació. 

Des del Centre volem educar el nostre alumnat en una ideologia igualitària a tots els nivell, per això necessitem formació per conèixer el vocabulari necessari i els models que cal evitar a més de la normativa i, com objectiu final, redactar el nostre Pla Coeducatiu de Centre.

La finalitat d’aquest pla respon a la necessitat ineludible de promoure una percepció i coneixement d’aquesta diversitat per a consolidar un model d’escola inclusiva.

La formació corre a càrrec de Sandra Molines Borrás, professora de Florida Universitària, que ens assessorarà per fer un diagnòstic del nostre pati per acabar amb el sexisme en eiXe espai  del centre educatiu ja que va abordar aquest tema en la seua tesi doctoral.

Entenem per coeducació el procés de socialització humana realitzada conjuntament per a les persones de tots dos sexes, en el qual es produeix sistemàticament una intervenció l’objecte de la qual és el desenvolupament personal signa el que signa l’origen i el sexe de naixement, per aconseguir una construcció social no enfrontada i comuna. Es basa en la ideologia de la igualtat a la qual s’afig La llibertat i la solidaritat.