PRÀCTIQUES DE RÀPEL EN ESO

Durant la 3a avaluació, des de l’àrea d’Educació Física estan realitzant-se pràctiques de ràpel en els cursos de 3r i 4t d’ESO.

En el grup de 3r, la pràctica està preparada per a la iniciació a l‘espeleologia i, en 4t, per a l’escalada.

T’hi apuntes?