LES UNITATS DE MESURA EN 2N DE PRIMÀRIA

En el mes gener els alumnes de 2n de Primària hem treballat les unitats de mesura, identificant i resolent problemes de la vida quotidiana.

S’han establert connexions entre la realitat i les matemàtiques, s’han valorat la utilitat dels coneixements matemàtics  i reflexionat sobre el procés aplicat a la resolució de problemes. 

S’han seleccionat instruments i unitats de mesura usuals per a fer estimacions prèvies i expressar amb precisió mesures de longitud, superfície, pes/massa, capacitat i temps, en contextos reals.