Biblioteca

La BIBLIOTECA del Centre compta amb la col·laboració del nostre AMPA, el qual va posar en marxa fa uns anys la iniciativa del préstec de llibres de les àrees instrumentals, avui per als cursos de 5è, 6è i l’ESO, ja que la resta de cursos de Primària treballen la lectura amb la Biblioteca d’Aula i aquest curs ha apliat el préstec de lectures als cursos de 3r i 4t de Primària. 

Són els membres de l’AMPA qui han organitzat aquest sistema i qui el porten endavant curs rere curs.

L’HORARI de PRÉSTEC és:

Dimarts de 16:30 a 18:00 hores i dijous de 10:30 a 11:30 durant l'horari de pati.

Aquest curs s'ha posat en marxa l'obertura de la Biblioteca després de les classes per facilitar un lloc d'estudi i d'encontre per a treballs per a tot l'alumnat que vulga utilitzar-lo de dilluns a dijous, des de les 16:30 fins a les 18:30 hores i, com a responsables estan els membres del professorat del Centre.