Departament d'Humanitats

 

 

La història fa l’home il·lustrat;

la poesia, enginyós;

les matemàtiques, subtil.

Francis Bacon

1.Introducció. 

El departament d'Humanitats coordina, programa i avalua una ampla gamma de matèries en l'educació Primària i Secundària Obligatòria que després passarem a detallar.

En la seua intenció busca no separar-se de la realitat mantenint un constant diàleg entre l'experiència personal i social i l'assoliment de coneixements, pautes i actituds pròpies de les distintes disciplines a estudiar.

El nostre objectiu és el següent: adquisició de de nocions, eines i principis actitudinals que els permeten comprendre la realitat humana i social del món en el que viuen. Tot açò facilitant la capacitat de:

 • Analitzar, comprendre i jutjar els problemes que puguen aparèixer a la societat.
 • Conèixer i valorar críticament la comunitat humana i social en la que viuen.
 • Apreciar la riquesa i varietat del patrimoni humà, cultural i natural.
 • Comprendre els fenòmens que es donen al nostre territori com a conseqüència de l'interacció entre agents humans i la natura.
 • Prendre consciència de la responsabilitat humana i personal front els atacs que poden rebre persones o el medi ambient.
 • Distingir el funcionament i els mecanismes de les societats.
 • Consolidar i desenrotllar en els alumnes les actituds i hàbits propis de l'humanisme i de la democràcia.
 • Adquirir, poc a poc, independència de criteri judici propi i crític.
 • Dominar l'us i el tractament de la informació i dels mitjans que la canalitzen i processen.

 

Com es evident, els eixos que articulen l'ensenyament aniran al voltant de:

adquisició de coneixement, aprenentatge d'eines de treball i principis actitudinals.

 

2. Camp de Treball.

2.1. Àrees que integra.

El departament d'Humanitats engloba, en la seua tasca de coordinació d'assignatures i àrees d'Infantil, Primària i Secundària, les especialitats següents:

 • Coneixement del Medi.
 • Música.
 • Ciències Socials.
 • Ètica.
 • Valors / Religió
 • Educació per a la Ciutadania.

2.2 .Membres del departament.

El departament d'Humanitats està integrat per:

Infantil:

  • Carlos Lapeña
  • Jesús Diego
  • Paloma Vicente
  • Mª Gràcia Serra (quarta d'Infantil)

Primària:

  • Clara Magraner
  • Nela Lapeña
  • Elo Vilar
  • Silvia Salom
  • Juan Olaya
  • Javi Ferri (Cap del Departament)
  • Maria Monte (Anglés)
  • Edu Juan (E. Física)
  • Amparo Valero( Música)

Secundària:

  • Sergi Pascual 
  • María Ruiz (Música)
  • Rafa Pérez.

El coordinador del departament d'Humanitats és Javier Ferri, mestre de Primària.

 

2.3. Objectius de les distintes especialitats.

Els objectius de cada àrea venen definits a la variada informació, eines i mitjans amb què es treballa al centre. Ací no passarem a detallar-la, si cal recordar el distint funcionament que pot haver d'una àrea a un altra i de Primària a Secundària.

 

2.4. Criteris d'avaluació.

Al tindre l'especificitat este departament de coordinar àrees de diferents nivells educatius, observem i treballem amb una variada dinàmica avaluativa ( des de models tradicionals numèrics típics de Primària i Secundària a altres sistemes de valoracions com els emprats a Infantil).

2.5. Criteris de promoció.

Igual que a l'apartat anterior, assistim a una clara diversitat de criteris entre Infantil, Primària i Secundària. Cada nivell respon a la normativa vinculada al seu nivell i l'adequació de la mateixa que fa el centre educatiu. Tot açò apareix especificat a la documentació oficial del col•legi.

3. Objectius del Departament.

El nostre departament, tant el seu responsable visible com el cos de professors/es que l'integren, s'han traçat una sèrie d'objectius senzills abastables. Són els següents:

 1. Coordinar el treball docent de tots els seus membres.
 2. Analitzar els sistemes d'aprenentatge i avaluació.
 3. Mantindre contacte freqüent amb els /les professors/es( com a mínim una reunió per avaluació).
 4. Col•laborar amb els altres departaments del Centre.
 5. Recolzar el treball dels companys/es.
 6. Assessor els companys/es.
 7. Atendre les necessitas del Centre, alumnes i pares/mares.
 8. Garantir el compliment dels objectius.
 9. Dur a terme les activitats pròpies del departament i col•laborar en la resta.
 10. Estar obert a dur a terme una tasca educativa moderna i renovada.