Departament Científic i Tècnic

 

La ciència es compon d’errors,

que al seu temps,

són els passos cap a la veritat.

 

Julio Verne

 

El Departament Científic Tècnic, està format per un conjunt de mestres i professors,  que imparteixen diverses assignatures,  que hi ha en els distints nivells del Centre. Aquestes assignatures són, coneixement del medi, matemàtiques i la part de plàstica en educació artística en el nivell de primària. En infantil les professores treballen per racons, i en el cas del departament, treballen l’entorn i els nombres.  En ESO la varietat d’assignatures és més amplia: Matemàtiques, Educació Plàstica i Visual, Tecnologies, Informàtica, Biologia i Geologia, Física i Química, Matemàtiques Aplicades i Acadèmiques, Educació Física, Ciències Aplicades a l'Activitat Professional. 

Cada professor que imparteix cada assignatura segueix els criteris d’avaluació adoptats per el Claustre: els exàmens puntuen un 70% de la nota, el treball un 20% i l’actitud un 10%. Evidentment,  segons el tipus d’assignatura, si és més practica o més teòrica, aquestos percentatges varien, sempre avisant als alumnes i als pares al començament dels curs escolar, mitjançant un escrit, el qual els pares signen. En les assignatures més pràctiques com Educació Plàstica i Visual, el percentatge és 50% els conceptes avaluats a l’aula, 40% en procediments i continguts pràctics dels conceptes que s’apliquen referents als projectes i un 10% l’actitud. En Tecnologies, l’examen puntua un 50%, un 30 % el treball i un 20 % l’actitud. En Educació Física que és molt pràctica puntua un 40%, 40% i un 20 % respectivament. En Informàtica un 70% els exàmens i els treballs i un 20% l’actitud.

Els membres del departament, sobretot d’Educació Plàstica i Visual i de Tecnologies, realitzen i col•laboren en distints projectes que fa l’escola: decorat del festival de Nadal, decorat de fi de curs, dibuixos i cartells de la setmana del llibre i tot el departament participa en el  foment lector i en la realització de la falleta escolar. 

En l’assignatura d’Educació Física en ESO, el professor complementa la teoria en eixides en la natura, tals com senderisme, orientació, espeleologia, escalada i supervivència. En aquesta última eixida els alumnes passen una nit al camp, construint-se ells la seua tenda de campanya amb plàstic i materials del camp, aprenen a fer foc, a orientar-se per el dia i la nit, i també a construir aparells per transportar malats, en el cas d’un accident en la vida real.

En Biologia-Geologia i Física-Química, la teoria es complementa en pràctiques de laboratori, segons el tema impartit i també segons el nivell que els alumnes han adquirit.