Calendari escolar ESO

Inici de curs: 7 de setembre de 2017

Fi de curs: 22 de juny de 2018

1a Avaluació

 • Període d'exàmens: del 20 al 24 de novembre de 2017
 • Entrega Informe Individualitzat ESO: 27 de octubre de 2017
 • Entrega de butlletí: 05 de desembre de 2017

2a Avaluació

 • Període d'exàmens: del 26 de febrer al 2 de febrer de 2018
 • Falla Escolar: 16 de març de 2018
 • Entrega Informe Individualitzat ESO: 15 de febrer de 2018
 • Entrega de butlletí: 15 de març de 2018 

3a Avaluació i final

 • Període d'exàmens 3a avaluació: de 28 de maig a l'1 de juny de 2018
 • Període d'exàmens avaluació final: del 11 al 15 de juny de 2018
 • Entrega Informe Individualitzat ESO: 18 de maig de 2018
 • Entrega de butlletí: 25 de juny de 2018

La data dels exàmens d'Avaluació Extraordinària està pendent de confirmació.

FESTIVALS FI DE CURS I GRADUACIONS

El festivals d'infantil es realitzarà en el Gran Teatre d'Alzira el 19 de desembre i el 14 de juny a les 18:00h

 • Festival ESO I SOPAR DE LES FAMÌLIES: divendres 22 de juny de 2018 a les 19:00 hores

Calendari festiu

 • 9,12 i 13 d’octubre
 • 1 de novembre
 • 6, 7 i 8 de desembre
 • Nadal (del 23 de desembre al 7 de gener)
 • Falles 19 de març
 • Setmana Santa i Pasqua (del 29 de març al 9 d’abril, ambdós inclosos)
 • 30 d'abril i 1 de maig

L’atenció a pares i mares d'ESO es realitzaran depenent del curs. Els professors/res informaran cadascú del seu horari . En cas de no poder assistir-hi en aquest horari, per a poder parlar amb algun membre del Claustre,es concertarà cita amb el tutor/a. 

Les àrees pendents d’altres cursos es recuperaran en el mes d'octubre . Cada professor/a explicarà com i quan ho farà.