FP Bàsica

La Formació Professional Bàsica és una formació dirigida a l’alumnat major de 15 anys que no haja obtingut el títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria.